Monthly Archives: January 2015

Cách sửa chữa điện thoại Iphone 3GS không sáng đèn màn hình

Bạn chẳng thể dùng được iPhone 3Gs của mình nữa khi về đêm? Cũng bình thường thôi vì iPhone 3Gs của bạn đã bị mất đèn màn hình. Triệu chứng của lỗi này khá khó để biết khi ở trong môi trường ánh sáng đầy đủ, chỉ khi về đêm hoặc thiếu ánh sáng, thì ... Read More »

Scroll To Top
You might also likeclose